Terapia logopedyczna i neurologopedyczna

Rozpoczęcie terapii logopedycznej poprzedza diagnoza logopedyczna i program zajęć, który jest dopasowany do możliwości i potrzeb każdego pacjenta. Zajęcia logopedyczne prowadzone w Gabinecie Neurologopedycznym Sensum w Poznaniu przyjmują formę zabawy. Mali pacjenci najchętniej i najefektywniej uczą się poprzez doświadczanie i zabawę.

 

Terapia logopedyczna skoncentrowana jest głównie na:

  • usprawnianiu pracy mięśni aparatu artykulacyjnego,
  • ćwiczeniach oddechowych w zakresie prawidłowego, nosowego toru oddechowego oraz wydłużanie fazy wydechu,
  • usuwaniu wad wymowy, takich jak: seplenienienie, rotacyzm, lambdacyzm, 
  • terapii opóźnionego rozwoju mowy (ORM). 

Każdy niepokojący rodzica sygnał warto skonsultować z logopedą. W gabinecie neurologopedycznym Sensum w Poznaniu prowadzone są konsultacje logopedyczne i diagnoza standaryzowanym narzędziem logopedycznym KOLD. Po przeprowadzonej diagnozie logopeda ustala plan terapii i prowadzi terapię logopedyczną.

 

Skuteczna terapia neurologopedyczna

 

Terapia neurologopedyczna skierowana jest dla dzieci z trudnościami komunikacyjnymi na skutek uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

 

W gabinecie pracujemy z dziećmi z:

  • afazją dziecięcą,
  • wadami genetycznymi, np.: zespół Downa, zespół Angelmana, zespół łamliwego chromosomu X,
  • mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • niepełnosprawnością intelektualną,
  • autyzmem. 

Terapia neurologopedyczna jest zindywidualizowana i dostosowana do potrzeb i możliwości dziecka. Metody pracy dobierane są na podstawie deficytów, możliwości poznawczych i motorycznych każdego pacjenta.

 

Korzystamy z metody AAC – alternatywnej i wspomagającej metody komunikacji dla dzieci z trudnościami w komunikacji. Dzięki odpowiednim doborze gestów i symboli możemy komunikować się 
z dzieckiem i dać mu narzędzie do poznawania i komentowania otaczającej rzeczywistości.
W trakcie zajęć neurologopedycznych stymulujemy funkcje poznawcze, m.in.: analizę i syntezę słuchową oraz wzrokową, kategoryzację i myślenie przez analogię zgodnie z założeniami Metody Krakowskiej.
Wykonujemy masaż logopedyczny (zewnątrz i wewnątrz jamy ustnej) dzieciom z obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym w obrębie twarzy.

 

Terapia neurologopedyczna ukierunkowana jest na sferę najbliższego rozwoju dziecka, wykorzystując potencjał i możliwości każdego pacjenta.

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna

Skontaktuj się i porozmawiajmy

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet | Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 sensumlogopeda.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.