Terapia AAC - Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji – Terapia AAC stosowane są w terapii osób mających trudności w porozumiewaniu się. Jest to jedna z metod, która daje możliwość osobom niemówiącym lub mającym duże trudności w komunikacji na wyrażanie swoich potrzeb za pomocą symboli lub gestów. 

 

Terapię AAC stosujemy u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, zespołami genetycznymi, np.: z zespołem Downa, zespołem Angelmana, afazją, mózgowym porażeniem dziecięcym. Dzięki terapii AAC, poprzez np. zastosowanie gestów Makaton możemy wspomóc rozumienie, podpierając polecenie odpowiednim gestem. 

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji nie hamują rozwoju mowy czynnej. Jest pomocą
w komunikowaniu się i przyspiesza jej rozwój.

W gabinecie stosujemy gesty i symbole Makaton, symbole PCS oraz Mówik.

 

Gesty Makaton są bardzo proste w motorycznym wykonaniu. To czytelne ruchy rąk, które oznaczają jakąś czynność lub przedmiot. Stosowanie gestów wspomaga rozumienie mowy. Niekiedy gesty są jedyną formą komunikacji dzieci niepełnosprawnych z otoczeniem.

Symbole Makaton to uporządkowany, czaro-biały system znaków graficznych z określonymi regułami tworzenia oraz używania. Symbole Makaton wykorzystują logiczne zasady klasyfikowania, tworzenia oraz odczytywania nowych symboli.

 

Symbole PCS – Picture Communication Symbols to najbardziej popularne i najczęściej stosowane symbole w komunikacji wspomagającej i alternatywnej. To zbiór prostych, kolorowych rysunków, które oznaczają słowa i czynności niezbędne do codziennego porozumiewania się. 

 

Mówik to polskie oprogramowanie do komunikacji wspomagającej do zainstalowania na telefonie lub tablecie. Posiada zasób symboli w języku polskim. 

 

Należy pamiętać, że dobór odpowiedniego narzędzia do komunikacji jest niezwykle trudny, podparty wielogodzinnymi obserwacjami, rozmową z rodzicem i możliwościami komunikacyjnymi i motorycznymi dziecka. 

Terapia AAC - Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji

Skontaktuj się i porozmawiajmy

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet | Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 sensumlogopeda.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.