Dlaczego warto?

Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi

Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi

Dokładna diagnoza neurologopedyczna i logopedyczna

Dokładna diagnoza logopedyczna i neurologopedyczna

Fachowa wiedz poparta dyplomem UAM i licznymi certyfikatami

Fachowa wiedza poparta dyplomem UAM i licznymi certyfikatami

Nowoczesna i kompleksowa terapia nastawiona na sukces

Nowoczesna i kompleksowa terapia nastawiona na sukces

Diagnoza logopedyczna i neurologopedyczna

  

Dobra diagnoza jest punktem wyjścia do prawidłowo zaplanowanej terapii dziecka. 

Musimy wiedzieć jakie trudności występują, żeby zaplanować indywidualny plan zajęć dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka.

Sprawdź

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna

 

Terapię zawsze prowadzimy w systemie terapeuta-dziecko, dzięki czemu możemy w stu procentach skoncentrować się na potrzebach i możliwościach dziecka.

Ćwiczymy poprzez zabawę – wykorzystujemy do tego pomoce terapeutyczne, zabawki oraz przedmioty codziennego użytku. 

Sprawdź

Kinesiotaping logopedyczny - metoda wspomagająca terapię logopedyczną

 

Stosowanie specjalnych plastrów w logopedii pełni funkcję wspomagającą terapię logopedyczną – wpływa na napięcie mięśni poprzez działanie na skórze.

Najczęściej stosujemy go u dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym w obszarze ustno-twarzowym, z nawykowym oddychaniem ustami czy trudnością z kontrolą śliny. 

Sprawdź

Parę słów o mnie 

 

 

Nazywam się Monika Sajniak.

 

Jestem neurologopedą, wykładowcą, terapeutą ręki, terapeutą AAC, diagnostą KORP i KOLD.

 

Prowadzę gabinet neurologopedyczny, w którym pracuję z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, niepełnosprawnością intelektualną, zespołami genetycznymi i wadami wymowy.

Pracuję również z osobami dorosłymi, które na skutek udaru doznały afazji. 

 

Aktualności

Logopeda dziecięcy

Logopeda dziecięcy zajmuje się usprawnianiem aparatu artykulacyjnego oraz terapią wad wymowy. Celem terapii logopedycznej jest rozpoznanie zaburzenia, ustalenie programu terapii i usunięcie wady wymowy. Ważne są działania prewencyjne – profilaktyka logopedyczna, która może zapobiec powstawaniu wad wymowy: zajęcia grupowe w przedszkolu i żłobku, konsultacje logopedyczne, stymulowanie rozwoju dziecka. W trakcie zajęć logopedycznych w gabinecie istotna jest atmosfera i profesjonalizm logopedy dziecięcego. Dzieci chętnie współpracują w miejscu, w którym czują się bezpiecznie. Warto pamiętać, że skuteczna terapia wymaga systematycznych ćwiczeń wykonywanych w domu. Gabinet neurologopedyczny Sensum z Poznania zajmuje się pracą z dziećmi z różnymi potrzebami: wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy czy afazją.

 

Wady mowy mogą wynikać z wielu przyczyn:

  • nieprawidłowej budowy anatomicznej narządów artykulacyjnych,
  • występujących wad zgryzu,
  • wad postawy,
  • obciążeń okołoporodowych.

Zadaniem logopedy dziecięcego jest zebranie obszernego wywiadu dotyczącego rozwoju dziecka, wykonanie diagnozy logopedycznej oraz zaprogramowanie indywidualnego programu terapii dla każdego pacjenta. Gabinet Neurologopedyczny Sensum to miejsce, w którym wykonuje się obszerną diagnozę logopedyczną, która jest podstawą prawidłowo przeprowadzonej terapii logopedycznej. Znajduje się na terenie Poznania, w centrum miasta. W gabinecie prowadzona jest terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, niepełnosprawnością intelektualną, afazją, zespołami genetycznymi.

Każde dziecko rozwija się we własnym tempie. Należy jednak pamiętać, że istnieją określone normy i kamienie milowe, czyli umiejętności, które w sposób naturalny pojawiają się w danym okresie rozwoju każdego człowieka. Warto skonsultować się z logopedą dziecięcym, jeśli rodzica zauważy coś niepokojącego w rozwoju mowy dziecka.

 

Logopeda dla dzieci niepełnosprawnych

 

Gabinet logopedyczny Sensum pomaga dzieciom z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, z afazją (zaburzeniami funkcji językowych, wynikającymi z uszkodzeń mózgu), zespołami genetycznymi (zespół Downa, zespół Angelmana, zespół łamliwego chromosomu X) oraz niepełnosprawnością intelektualną. W gabinecie logopedycznym prowadzone są też różnego rodzaju terapie - między innymi ćwiczenia stymulacyjno-sensoryczne (masaże, stymulowanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku, węchu i smaku), czy terapia AAC (tak zwana "komunikacja alternatywna i wspomagająca"). Alternatywne i wspomagające metody komunikacji są narzędziem, dzięki którym osoba niepełnosprawna może komunikować się z otoczeniem za pomocą pozawerbalnych kanałów komunikacji: gestów czy symboli. 

Gabinet neurologopedyczny Sensum działający na terenie Poznania korzysta z nowoczesnych i skutecznych metod terapeutycznych: kinesiotapingu, AAC, terapii ręki. Logopeda dziecięcy w trakcie zajęć patrzy holistycznie na dziecko i stara się wspomagać jego rozwój w różnych sferach: motoryce małej, percepcji wzrokowej i słuchowej, rozwoju emocjonalnym i rozwoju mowy.

Zajęcia prowadzone są w miłej i przyjaznej atmosferze, opartej na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Logopeda prowadzi terapię w sferze najbliższego rozwoju dziecka: określa mocne i słabe strony rozwoju i planuje terapię tak, aby osiągnąć jak najlepsze efekty terapii.

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet | Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 sensumlogopeda.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.